Oferujemy pełen outsourcing usług IT lub wsparcie wewnętrznych działów IT, które chcą przekazać na zewnątrz część zadań.


W przypadku outsourcingu usług IT możemy wyodrębnić dwa obszary, w których wykorzystywane jest wsparcie firmy zewnętrznej. Pierwszym jest helpdesk, czyli podstawowa pomoc użytkownikom komputerów oraz urządzeń mobilnych i peryferyjnych. Drugi zakres usług obejmuje administrację serwerami i zarządzanie całą siecią komputerową.